Tiêu đề Tác giả Lượt xem
ĐẠI TINH TIẾN BỒ TÁT Viết bởi Kim Cang Tấn Dũng 1000
Dược Vương Dược Thượng Bồ Tát Viết bởi Kim Cang Tấn Dũng 1275
Đại Cát Tường - Đại Minh Bồ Tát Viết bởi Kim Cang Tấn Dũng 1000
Đại Cát Tường Minh Bồ Tát Viết bởi Kim Cang Tấn Dũng 915
QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT Viết bởi Kim Cang Tấn Dũng 1158
LỤC ĐỘ MẪU BỒ TÁT Viết bởi Kim Cang Tấn Dũng 1145
ĐẠI THẾ CHÍ BỒ TÁT Viết bởi Kim Cang Tấn Dũng 1039
DI LẶC BỒ TÁT Viết bởi Kim Cang Tấn Dũng 967
DIỆT ÁC THÚ BỒ TÁT Viết bởi Kim Cang Tấn Dũng 1045
HƯ KHÔNG TẠNG BỒ TÁT Viết bởi Kim Cang Tấn Dũng 1045

Trực tuyến

Trang web hiện có:
7 khách & 0 thành viên trực tuyến

Mới nhất