Tiêu đề Tác giả Lượt xem
ĐẠI TINH TIẾN BỒ TÁT Viết bởi Kim Cang Tấn Dũng 1184
Dược Vương Dược Thượng Bồ Tát Viết bởi Kim Cang Tấn Dũng 1446
Đại Cát Tường - Đại Minh Bồ Tát Viết bởi Kim Cang Tấn Dũng 1168
Đại Cát Tường Minh Bồ Tát Viết bởi Kim Cang Tấn Dũng 1062
QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT Viết bởi Kim Cang Tấn Dũng 1338
LỤC ĐỘ MẪU BỒ TÁT Viết bởi Kim Cang Tấn Dũng 1329
ĐẠI THẾ CHÍ BỒ TÁT Viết bởi Kim Cang Tấn Dũng 1233
DI LẶC BỒ TÁT Viết bởi Kim Cang Tấn Dũng 1130
DIỆT ÁC THÚ BỒ TÁT Viết bởi Kim Cang Tấn Dũng 1255
HƯ KHÔNG TẠNG BỒ TÁT Viết bởi Kim Cang Tấn Dũng 1222

Trực tuyến

Trang web hiện có:
16 khách & 0 thành viên trực tuyến

Mới nhất