Tiêu đề Tác giả Lượt xem
ĐẠI TINH TIẾN BỒ TÁT Viết bởi Kim Cang Tấn Dũng 1112
Dược Vương Dược Thượng Bồ Tát Viết bởi Kim Cang Tấn Dũng 1378
Đại Cát Tường - Đại Minh Bồ Tát Viết bởi Kim Cang Tấn Dũng 1101
Đại Cát Tường Minh Bồ Tát Viết bởi Kim Cang Tấn Dũng 1006
QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT Viết bởi Kim Cang Tấn Dũng 1262
LỤC ĐỘ MẪU BỒ TÁT Viết bởi Kim Cang Tấn Dũng 1262
ĐẠI THẾ CHÍ BỒ TÁT Viết bởi Kim Cang Tấn Dũng 1147
DI LẶC BỒ TÁT Viết bởi Kim Cang Tấn Dũng 1069
DIỆT ÁC THÚ BỒ TÁT Viết bởi Kim Cang Tấn Dũng 1177
HƯ KHÔNG TẠNG BỒ TÁT Viết bởi Kim Cang Tấn Dũng 1154

Trực tuyến

Trang web hiện có:
8 khách & 0 thành viên trực tuyến

Mới nhất