Tiêu đề Tác giả Lượt xem
ĐẠI TINH TIẾN BỒ TÁT Viết bởi Kim Cang Tấn Dũng 870
Dược Vương Dược Thượng Bồ Tát Viết bởi Kim Cang Tấn Dũng 1129
Đại Cát Tường - Đại Minh Bồ Tát Viết bởi Kim Cang Tấn Dũng 886
Đại Cát Tường Minh Bồ Tát Viết bởi Kim Cang Tấn Dũng 805
QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT Viết bởi Kim Cang Tấn Dũng 991
LỤC ĐỘ MẪU BỒ TÁT Viết bởi Kim Cang Tấn Dũng 992
ĐẠI THẾ CHÍ BỒ TÁT Viết bởi Kim Cang Tấn Dũng 906
DI LẶC BỒ TÁT Viết bởi Kim Cang Tấn Dũng 840
DIỆT ÁC THÚ BỒ TÁT Viết bởi Kim Cang Tấn Dũng 930
HƯ KHÔNG TẠNG BỒ TÁT Viết bởi Kim Cang Tấn Dũng 936

Trực tuyến

Trang web hiện có:
20 khách & 0 thành viên trực tuyến

Mới nhất