Cúng Thí Thực (FULL version)

Cúng Thí Thực

 

CHỌN  NƠI  CÚNG  SẠCH-SẼ , MẶT  HƯỚNG  VỀ  ĐÔNG-PHƯƠNG .

TRÁNH  CÚNG  DƯỚI  CÂY  ĐÀO ,  CÂY LIỄU , CÂY  THẠCH-LỰU .

ĐỒ-CÚNG  :  ĐỰNG  TRONG  CHẬU , TÔ , CHÉN , ĐỒ-CHỨA ...

KHÔNG ĐỂ CAO QUÁ  NĂM ( 5 ) GANG TAY , NGẠ-QUỶ  KHÔNG  ĂN-UỐNG  ĐƯỢC.

 

 

Trực tuyến

Trang web hiện có:
4 khách & 0 thành viên trực tuyến

Mới nhất